Quidditch Derneği

Derneğin Kuruluşu ve Görevleri

Quidditch Derneği (QD), Türkiye’de quidditch’in gelişmesi ve yayılması için çalışmalar yapan bir dernektir.

Quidditch Derneği 2014 Kasım ayında quidditch ile ilgili takım veya topluluk kurma isteklerine cevap verebilmek, Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil edebilmek, ülkemizin dünya quidditch’i ile bağlantısını sağlayabilmek, Türkiye quidditch’ini geliştirebilmek ve böylelikle daha çok kitleye ulaşabilmek ve ülke çapında bir nevi federasyon görevi görmek amacıyla kurulmuştur.

Uluslararası Quidditch Birliği (IQA) üyesi olan Quidditch Derneği, Türkiye’deki tüm resmi takımların eşit şartlarda ve uluslararası standartlara uygun olarak mücadele etmesi için gerekli düzenlemeleri yapar.

Ayrımcılık, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi konularda sıfır tolerans politikası izleyen dernek; demokratik ve katılımcı bir yönetim biçimini benimser ve bütün üyelerinden de bu ilkeler doğrultusunda davranmalarını bekler.

Quidditch Derneği, Quidditch Yönetmeliği vasıtasıyla Türkiye’de quidditch sporunu yapmak isteyen takım ve toplulukların izlemesi gereken prosedürleri belirlemekte; Dernek Tüzüğü ile de bu sporun yönetimi ve denetlenmesinde yer almak isteyen bireylerin hak ve ödevlerinin altını çizmektedir.

Türkiye Quidditch Ligleri ve Turnuvaları

Şu anda Türkiye’de Quidditch Derneği’ne bağlı resmi 13 takım bulunmaktadır. Bu takımlar alfabetik sırayla BOUN Renegades, DEÜ Perytons, Ege Dementors, Fire Ferrets, Hacettepe Pegasus, Hacettepe Thestrals, İTÜ HoneyBees,İTÜ ZomBees, METU Minicorns, METU Unicorns, ODTÜ Hippies, ODTÜ Hippogriffs, Old School Quidditch’tir.

Quidditch Derneği, Türkiye Quidditch Ligi ile derneğe kayıtlı takımların yıl içinde uluslararası ve ulusal standartlara uygun bir şekilde quidditch oynamasını sağlamakta ayrıca 2015 yılının Mart ayından beri her sene Türkiye Quidditch Kupasını düzenlemektedir. Bu turnuva Avrupa Quidditch Kupası’nda (EQC) Türkiye’yi temsil edecek takımları seçmek için yapılmaktadır. Sıralamada ilk beşte yer alan takımlar EQC’ye gitmeye hak kazanır.

Sporu Yayma ve Geliştirme Çalışmaları

Bunların yanı sıra, Quidditch Derneği, quidditch’in resmi bir spor olarak tanınmasını ve bir federasyon olarak Türkiye’deki diğer spor dallarının yanında yer almasını sağlamaya çalışmaktadır. Toplumsal sorunlara hassasiyetle yaklaşan dernek, fırsat buldukça diğer sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmakta ve sivil toplum bilincini yaymaya çalışmaktadır.

Aynı zamanda “kidditch” vasıtasıyla 8-16 yaş aralığındaki çocuklara ulaşmakta ve bu yaştaki çocuklara sporu sevdirmekte ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadeleye ve spor kültürünü oluşturmaya küçük yaştan başlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.